ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวัด
   ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิติ
   แฟ้มภาพ
   ภาพกิจกรรม
   รวมเว็บ
  ปฏิทินปักขคณนา
  ดาวน์โหลดประวัติวัดไฟล์Word
 

**** คลิกชม ****
แฟ้มภาพวัดบุปผาราม

   ตรวจผลสอบนักธรรม
   ตรวจผลสอบบาลี
   แม่กองธรรม
   แม่กองบาลี
   มหามกุฎราชวิทยาลัย
   มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
   พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
   สำนักข่าวพระสงฆ์ไทย
   ยุวพุทธิกสมาคม
   กรมการศาสนา
   สำนักงานพระพุทธศาสนา
   มหาเถรสมาคม
   ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา
   พระไตรปิฎกออนไลน์
   ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
   พจนานุกรมพุทธศาสตร์
   มหรสพทางวิญญาณ
   หลวงตามหาบัว
   วาทะดังตฤณ
   พระไทยเน็ต
   พลังจิตดอทคอม
   ฟังธรรมดอทคอม

 
วัดบุบผารามวรวิหาร


สถิติการเข้าชม
free web counter
จัดทำ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
ปรับปรุง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

 


รูปภาพกิจกรรม
ภาพกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๗
...
ชมภาพทั้งหมดภาพงานบำเพ็ญกุศลบุพการี ปี ๒๕๕๗
...
ชมภาพทั้งหมด (ชุดที่ ๑)

ชมภาพทั้งหมด (ชุดที่ ๒)

ภาพตักบาตรเทโวฯ ออกพรรษา ปี ๒๕๕๗
...
ชมภาพทั้งหมดวีดีโอ..กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗

......................

วีดีโอ...งานบำเพ็ญกุศลอุทิศบุพกรี ประจำปี ๒๕๕๗

......................

วีดีโอ...ประวัติ วัดบุปผาราม
......................


วัดบุปผาราม ธนบุรี กรุงเทพฯ วิมุตติมรรค
วัดราชาธิวาส วงล้อแห่งธรรม วัดราชผาติการาม
เสวนาธรรม วัดโสมนัสราชวรวิหาร บ้านธรรมะ
สถานีธรรมะออนไลน์ คลังแสงแห่งธรรม
ข่าวสารพระวัดป่า วัดเกาะวาลุการาม ธรรมะสำหรับคุณ
ธรรมะเดลิเวอรี่ บุ๊ดเพจดอทคอม วัดในจังหวัดเชียงใหม่

 

หลวงปู่กล่อม

ตระกูลบุนนาค

 
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
 
ศูนย์รวมภาพพุทธศาสนา
 
ปางพระพุทธรูปต่างๆ
 
ประวัติพระสงฆ์ไทย
 
อ่านนิทานธรรมะ
 
การบวชเป็นพระภิกษุ
 
แจ้งภัยของพุทธศาสนา
 

 


 
หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ (ถนนอรุณอัมรินทร์ ซอย ๕) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อวัด โทร. ๐-๒๔๖๕-๒๑๔๘ , ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ , โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๓๕๓๐ , ๐-๒๔๖๕-๓๘๗๒
ติดต่อเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com