หน้าหลัก > ลำดับเจ้าอาวาส ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวัด
   ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิติ
   แฟ้มภาพ
   ภาพกิจกรรม
   กระดานสนทนา
   รวมเว็บ
  ปฏิทินปักขคณนา
  ดาวน์โหลดประวัติวัด word
 

**** คลิกชม ****
แฟ้มภาพวัดบุปผาราม


 

 

 
 ลำดับที่๗. พระอุดมศีลคุณ (บรรจบ ตาที)   (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน)

          พระอุดมศีลคุณ เกิดวันเสาร์ ที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ที่บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชา
นามเดิมชื่อ บรรจบ พยัคฆา โยมบิดาชื่อ นายเกตุ พยัคฆา โยมมารดาชื่อ นางเขือง

อุปสมบท
          อุปสมบทที่วัดท่าโพธิ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ พระธรรมวราลังการ (กล่อม อนุภาสเถร ป.ธ.๕) ครั้งดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ที่พระเทพปัญญามุนี เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา
          การศึกษาเบื้องต้น จบประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
          การศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้ น.ธ.เอก

สมณศักดิ์
          พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่พระครูวิบูลศีลจาร

          พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก

          พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ

          วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอุดมศีลคุณ

การปกครอง

       พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
       พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
       พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นพระอุปัชฌาย์
       พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจ้าอาวาส

การศึกษา
          พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นพระอาจารย์สอนนักธรรมชั้นตรี ,โท

การเผยแผ่
          พ.ศ. ๒๕๐๔ อบรมศีลธรรมศิษย์วัดบุปผารามประจำวันอาทิตย์
          แสดงธรรมประจำวันธรรมสวนะเป็นบ้างครั้ง

การสาธารณูปการ
          พ.ศ. ๒๕๑๔ บูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิ วัดบุปผาราม
          พ.ศ. ๒๕๒๓ ควบคุมการก่อสร้างอุโบสถ ที่วัดเพ็ญญาติ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
          พ.ศ. ๒๕๒๕ บูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ วัดเพ็ญญาติ
          พ.ศ. ๒๕๒๙ บูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิไม้ วัดเพ็ญญาติ
          พ.ศ. ๒๕๓๖ สร้างเขื่อนกั้นดินหน้าวัดเพ็ญญาติ
           พ.ศ. ๒๕๓๙ สร้างกุฏิ ที่วัดเพ็ญญาติ
          พ.ศ. ๒๕๓๙ บูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิ วัดบุปผาราม
          พ.ศ. ๒๕๔๓ บูรณะปฏิสังขรณ์ ศาลาสมเด็จฯ,โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิน สุขะนิธิ, ซุ้มประตู ๓ ซุ้ม
          พ.ศ. ๒๕๔๔ บูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดบุปผาราม
          พ.ศ. ๒๕๔๕ สร้างวิหารคด ๑ หลัง ทดแทนวิหารคดปิ่นเพชรที่ทรุดโทรม
          พ.ศ. ๒๕๔๖ สร้างที่พักอาศัยผู้ปฏิบัติธรรม เป็นอาคาร ๒ ชั้น ๒๐ ห้อง

.......................
 
เจ้าอาวาส  ลำดับที่ ๑-๔ l ลำดับที่ ๕ l ลำดับที่ ๖ l ลำดับที่ ๗

 
หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com