หน้าหลัก > แฟ้มภาพ ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
     
   
กลับหน้าแรก   คลิกที่รูปเพื่อชมภาพขยาย
  ชุดพระพุทธรูป  
     
พระพุทธรูปในพระวิหาร หลวงพ่อบุปผา หลวงพ่อดำ
  (พระวิหาร) พระเศียรพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยา
     
พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ พระพุทธวรนาถ พระนิรันตราย
  (พระอุโบสถ) (พระอุโบสถ)
     
พระสารีบุตร พระพุทธวรนาถ พระโมคคัลลานะ
  พระประธานในพระอุโบสถ  
     

  แฟ้มภาพ
ชุดวัดบุปผาราม ชุดวัดบุปผารามในอดีต
ชุดพระพุทธรูป ชุดในหลวง
 
     
   
  คลิกชม ภาพกิจกรรมต่างๆ    
     
     

หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com