หน้าหลัก > แฟ้มภาพ ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
     
   
  ชุดในหลวง คลิกที่รูปเพื่อชมภาพขยาย
     
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ทรงเป็นประธานพิธีผูกพัทธสีมาพระอุโบสถ วัดบุปผาราม
  ๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗  
     
     
     
     
     
     

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จงานเททองหล่อพระพุทธชินราช ๓ เมษายน ๒๕๒๑
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     

  แฟ้มภาพ
ชุดวัดบุปผาราม ชุดวัดบุปผารามในอดีต
ชุดพระพุทธรูป ชุดในหลวง
 
     
   
  คลิกชม ภาพกิจกรรมต่างๆ    
     
     

หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com