หน้าหลัก > แฟ้มภาพ ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
       
 
คลิกที่รูปเพื่อชมภาพขยาย
  ชุดภาพวัดบุปผาราม (หน้า 1)  
     
พระวิหาร หน้าบัน ตราสุริยมณฑล พระวิหาร พระวิหาร
       
ด้านหน้า พระอุโบสถ พระอุโบสถ ด้านหลัง
       
ศาลา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี ศาลาสมเด็จฯ หน้าบันศาลา ตราสุริยมณฑล ด้านหน้า
สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)   (แบบฝรั่ง)  
ศาลา หน้าบัน ภายในพระอุโบสถ ภายในศาลาสมเด็จฯ
ซุ้มประตู บริเวณเขตพุทธาวาส บริเวณเขตพุทธาวาส บริเวณเขตพุทธาวาส
       

   
  หน้า 1 2 3  
       
  แฟ้มภาพ
ชุดวัดบุปผาราม ชุดวัดบุปผารามในอดีต
ชุดพระพุทธรูป ชุดในหลวง
 
   
  คลิกชม ภาพกิจกรรมต่างๆ    
     
     

หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com