หน้าหลัก > แฟ้มภาพ ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
       
 
คลิกที่รูปเพื่อชมภาพขยาย
  ชุดวัดบุปผารามในอดีต  
     
ภาพนี้ถ่ายในรัชสมัยที่ ๕      
       
       
       
       
       
   
       
       

       
  แฟ้มภาพ
ชุดวัดบุปผาราม ชุดวัดบุปผารามในอดีต
ชุดพระพุทธรูป ชุดในหลวง
 
   
  คลิกชม ภาพกิจกรรมต่างๆ    
     
     

หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com