ชุดที่ ๓
ตอน เสด็จโปรดพระพุทธมารดา บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑. ๒. ๓.
เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เพื่อโปรดพระพุทธมารดา
โปรดพระพุทธมารดา โปรดพระพุทธมารดา
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
เสด็จลงจากดาวดึงส์ เสด็จลงจากดาวดึงส์ ทรงแสดงธรรมใกล้เมืองสังกัสสะ
     

ภาพพุทธประวัติ
 
 

หน้าหลัก ภาพมุมกว้าง ภาพพุทธประวัติ ภาพทศชาติชาดก ภาพเขียนลายรดน้ำ
ตู้พระธรรมลายรดน้ำ ภาพเขียนบานประตูหน้าต่าง ภาพเขียนประกอบ ประวัติวัดบุปผาราม
 
 
 
 

วัดบุปผาราม วรวิหาร ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ สำนักงานวัด โทร : ๐-๒๔๖๕-๓๘๗๒ อีเมล์ : office_buppa@hotmail.com
ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com