๑. พระเตมี ๒. พระมหาชนก
จำนวน ๕ ภาพ จำนวน ๖ ภาพ
   
   
 
 
 
   
 
 
 
๓. พระสุวรรณสาม ๔. พระเนมิราช
จำนวน ๑๐ ภาพ จำนวน ๖ ภาพ
   
   
 
 
 
   
 
 
 
๕. พระมโหสถ ๖. พระภูริทัต
จำนวน ๖ ภาพ จำนวน ๖ ภาพ
   
   
 
 
 
   
 
 
 
๗. พระจันทราช ๘. พระพรหมนารถ
จำนวน ๕ ภาพ จำนวน ๖ ภาพ
   
   
 
 
 
   
 
 
 
๙. พระวิฑูร ๑๐. พระเวสสันดร
จำนวน ๖ ภาพ จำนวน ๘ ภาพ
   
 
 

หน้าหลัก ภาพมุมกว้าง ภาพพุทธประวัติ ภาพทศชาติชาดก ภาพเขียนลายรดน้ำ
ตู้พระธรรมลายรดน้ำ ภาพเขียนบานประตูหน้าต่าง ภาพเขียนประกอบ ประวัติวัดบุปผาราม
 
 
 
 

วัดบุปผาราม วรวิหาร ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ สำนักงานวัด โทร : ๐-๒๔๖๕-๓๘๗๒ อีเมล์ : office_buppa@hotmail.com
ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com