ชุดวิถีชีวิตคนไทย ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๐ ๑๑ ๑๒
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๓ ๑๔ ๑๕
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๖ ๑๗ ๑๘
     
   
 
 
 
   
 
 
 
 
๑๙ ๒๐  
     
คลิกที่ภาพชมภาพขยาย

หน้าหลัก ภาพมุมกว้าง ภาพพุทธประวัติ ภาพทศชาติชาดก ภาพเขียนลายรดน้ำ
ตู้พระธรรมลายรดน้ำ ภาพเขียนบานประตูหน้าต่าง ภาพเขียนประกอบ ประวัติวัดบุปผาราม
 
 
 
 

วัดบุปผาราม วรวิหาร ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ สำนักงานวัด โทร : ๐-๒๔๖๕-๓๘๗๒ อีเมล์ : office_buppa@hotmail.com
ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com