จิตรกรรมที่ประดับตกแต่งอาคารที่เป็นลักษณะเด่นคือ ด้านในของบานประตูและบานแผละเขียนภาพจิตรกรรมตะวันตก เป็นรูปเทวดา (คิวปิด) ส่วนบานหน้าต่างเป็นรูปแจกันดอกไม้ โคมไฟ ในศิลปะตะวันตก การใช้โทนสีและหน้าตาของเทวดา แจกันโคมไฟและดอกไม้ส่วนเป็นแบบตะวันตกทั้งสิ้น ลักษณะดังกล่าวนี้น่าจะเป็นงานที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ ๕ ที่ได้เริ่มมีการนำศิลปะตะวันตกเข้ามาใช้ในงานประดับตกแต่งอย่างแท้จริง นับเป็นงานศิลปกรรมที่หาชมได้ยากแห่งหนึ่งในศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๐ ๑๑ ๑๒
     
คลิกที่ภาพชมภาพขยาย
 
บทความด้านบนจาก
"หนังสือวัดกับงานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์"
(ระหว่างรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓)

หน้าหลัก ภาพมุมกว้าง ภาพพุทธประวัติ ภาพทศชาติชาดก ภาพเขียนลายรดน้ำ
ตู้พระธรรมลายรดน้ำ ภาพเขียนบานประตูหน้าต่าง ภาพเขียนประกอบ ประวัติวัดบุปผาราม
 
 
 
 

วัดบุปผาราม วรวิหาร ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ สำนักงานวัด โทร : ๐-๒๔๖๕-๓๘๗๒ อีเมล์ : office_buppa@hotmail.com
ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com