สารบัญ
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวัด
   ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิติ
   แฟ้มภาพ
   สมุดเยี่ยม
   กระดานสนทนา
   รวมเว็บ
   ติดต่อ
  ปฏิทินปักขคณนา
   หน้าหลัก > บุพการีของวัด
  ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
พ.ศ. ๒๓๕๑ - ๒๔๒๕

           นามเดิมว่า “ช่วง” เป็นบุตรชายคนโตของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) กับท่านผู้หญิงจันทร์ ธิดาเจ้าพระยาพลเทพ (ทองอิน) เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะโรง พ.ศ. ๒๓๕๑ ในปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ร.๑ เป็นสหชาติกันกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมหลวงวงศาธิราชสนิท และเจ้าพระยาภูธราภัย (นุช บุณยรัตนพันธ์) ที่สมุหนายก มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๙ คน แต่ที่มีชีวิตเป็นผู้ใหญ่มีเพียงตัวท่านกับน้องอีก ๔ คน คือเจ้าคุณหญิงแข เรียกกันว่าเจ้าคุณตำหนักใหม่ เจ้าคุณหญิงปุก เรียกกันว่าเจ้าคุณกลาง เจ้าคุณหรุ่น เรียกว่าเจ้าคุณน้อย พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม)

 

          ตระกูล “บุนนาค” ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มีประวัติความเป็นมายาวนานนานนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ต้นตระกูลเป็นพ่อค้าชาวอาหรับ (เปอร์เซีย) นับถือศาสนาอิสลามนิกายเจ้าเซ็น ชื่อ “เฉกอะหมัด” ซึ่งได้เข้ามามาในกรุงศรีอยุธยาเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ในปลายรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ เฉกอะหมัดมีห้างค้าขายเป็นปึกแผ่นอยู่ตำบลท่ากายี ใกล้พระนครศรีอยุธยา ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม เฉกอะหมัดได้เข้ารับราชการในกรมท่า ทำความดีความชอบจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นพระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าขวา ว่าที่จุฬาราชมนตรี และต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยาเฉกอะหมัดรัตนาธิบดี ที่สมุหนายก อัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือ


          ในวงศ์เฉกอะหมัดชั้นที่ ๖ นี้มีบุคคลสำคัญคือ นายบุนนาค ซึ่งเป็นผู้กำเนิดตระกูลบุนนาคในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านได้เป็นเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา ที่สมุหพระกลาโหมในรัชกาลที่ ๑ บุตรเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับเจ้าคุณนวล ภรรยาเอกของท่าน คือผู้ที่สืบตระกูลบุนนาคสายตรง บุตรคนสำคัญคือ นายดิศ และนายทัต บุนนาค ท่านทั้งสองนี้ได้รับราชการมาตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และเป็นผู้ที่มีบทบาทในการปกครองประเทศสยามมาก ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านทั้งสองได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สูงสุดเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ หรือที่เรียกว่ากันโดยทั่วไปว่า “สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่” ผู้สำเร็จราชการทั่วพระราชอาณาจักร และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ หรือที่เรียกว่ากันโดยทั่วไปว่า “สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย” ผู้สำเร็จราชการพระนคร ตามลำดับ

          การศึกษาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อครั้งยังเยาว์วัยนั้น คงจะมิได้ศึกษาเล่าเรียนอักษรสมัยลึกซึ้งนัก เพราะการเล่าเรียนของลูกผู้ดีในสมัยก่อนนั้น มักฝากให้พระภิกษุสอนตามวัด เข้าใจว่าสมเด็จเจ้าพระยา ฯ คงจะเรียนหนังสือที่วัดพระเชตุพน ฯ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านที่สุด ส่วนการศึกษาวิชาสำหรับเป็นอาชีพเมื่อเติบใหญ่ ก็มักเรียนโดยกระบวนฝึกหัดจากตระกูลของตน โดยที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาคลัง ซึ่งโดยตำแหน่ง นอกจากจะจัดการเรื่องการคลังแล้ว ยังได้ว่าการต่างประเทศ และว่าการปกครองหัวเมืองชายทะเลฝ่ายตะวันออกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ซึ่งเป็นบุตรชายคนโต ก็คงจะได้ศึกษาราชการที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ และกระบวนการปกครองหัวเมืองในสำนักของบิดาด้วยตรามหาสุริยมณฑล


ตรารูปพระอาทิตย์ แบบฝรั่ง
(หน้ากุฎิเต็ม สุริยวงศ์ บุนนาค)

 

          สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เริ่มเข้ารับราชการตั้งแต่รัชกาลที่ ๒ เมื่ออายุได้ ๑๖ ปี บิดาได้นำเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และตำแหน่งราชการจากสมัยรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๕ มาเป็นลำดับดังนี้คือ

          พ.ศ. ๒๓๖๙ อายุได้ ๑๘ ปี เป็นนายไชยขรรค์ มหาดเล็กหุ้มแพร
          พ.ศ. ๒๓๗๖ อายุได้ ๒๕ ปี เป็นหลวงสิทธิ์ นายเวรมหาดเล็ก ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า หลวงนายสิทธิ์
          พ.ศ. ๒๓๘๔ อายุได้ ๓๓ ปี เป็นจมื่นไวยวรนาถ หัวหมื่นมหาดเล็ก ต่อมา พ.ศ.๒๓๘๕ รัชกาลที่ ๓ ทรงเพิ่มสร้ายนามพระราชทานว่า “จมื่นไวยวรนาถ ภักดีศรีสุริยวงศ์”
          พ.ศ. ๒๓๙๓ อายุได้ ๔๒ ปี เป็นพระยาศรีสุริยวงศ์ วางจางมหาดเล็ก
          พ.ศ. ๒๓๙๔ อายุได้ ๔๓ ปี เป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ สมันพงศพิสุทธิ มหาบุรุษรัตโนดม ว่าที่สมุหพระกลาโหม
          พ.ศ. ๒๓๙๘ อายุได้ ๔๗ ปี เป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ อัครมหาเสนาบดีที่สมุหพระกลาโหมเต็มตำแหน่ง
          พ.ศ. ๒๔๑๒ อายุได้ ๖๑ ปี เพิ่มยศเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ และเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
          พ.ศ. ๒๔๑๖ อายุได้ ๖๕ ปี เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินผู้มีสิทธิ์ขาดในราชการแผ่นดินทั่วราชอาณาจักร
 
  [ หน้า l l ]  ถัดไป >>  
     
  ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาฯ ชนิดไฟล์  
     
     

หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส
บุพการีของวัด  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม
กระดานสนทนา  สมุดเยี่ยม  รวมเว็บ  ติดต่อ
 
 
 
 
replica watches replica watches replica watches for men cheap football kits cheap football shirts replica watches replica watches rolex replica watches replica watches replica watches cheap football kits rolex replica replica watches rolx replica replica watches replica watches replica watches cheap football shirts replica watches replica watches

วัดบุปผาราม วรวิหาร ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ สำนักงานวัด โทร : ๐-๒๔๖๕-๓๘๗๒ อีเมล์ : office_buppa@hotmail.com
ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com