หน้าหลัก > ถาวรวัตถุ ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวัด
   ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิติ
   แฟ้มภาพ
   ภาพกิจกรรม
   กระดานสนทนา
   รวมเว็บ
  ปฏิทินปักขคณนา
  ดาวน์โหลดประวัติวัด word
 

**** คลิกชม ****
แฟ้มภาพวัดบุปผาราม


 

 

 
            ศาลาสมเด็จฯ ( ศาลาการเปรียญ) สร้างขึ้นใหม่พร้อมกับพระอุโบสถ เนื่องจากศาลาการเปรียญเดิมถูกระเบิดทำลาย เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตั้งอยู่ใกล้กับพระอุโบสถทางทิศตะวันออก ชื่อว่า ศาลาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เรียกสั้นว่า “ศาลาสมเด็จ” เป็นศาลาการเปรียญอเนกประสงค์ ที่มีชื่ออย่างนี้เพราะว่าเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕ ผู้เป็นธิดาของพลโท เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) กับท่านผู้หญิงตลับ (สกุลเดิม โอสถานนท์) สร้างอุทิศสมเด็จเจ้าพระยาฯ ท่านได้จารึกแผ่นศิลาไว้ที่หน้าศาลาสมเด็จฯ มีข้อความดังนี้

ศาลาสมเด็จ
เจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕
สร้างอุทิศแด่
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๑
ศาลาสมเด็จยาว ๒๕ เมตร กว้าง ๑๔ เมตร

         ลักษณะของศาลาสมเด็จ มีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงไทย มีประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นรูปตรามหาสุริยมณฑลแบบฝรั่ง คือรูปอาทิตย์ มีรูปหน้าคนอยู่ตรงกลาง ทาด้วยสีทอง พื้นสีขาว

          ศาลายกพื้นสูงกว่าระดับพื้นดินราว ๑ เมตร พื้นศาลาปูด้วยไม้สัก มีเสาสีเหลี่ยมทำด้วยไม้ ภายในศาลาประดิษฐานพระประธาน ปางมารวิชัยแบบพระพุทธชินราช ด้านซ้ายพระประธานมีพระรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เมื่อทรงผนวช ด้านขวารูปหล่อพระธรรมวราลังการ ตรงกลางเป็นเครื่องบูชา มีกระถางธูป เชิงเทียน แจกันดอกไม้ พื้นหัตถบาสยกสูงจากพื้นศาลาราว ๒ ฟุต บนแท่งหัตถบาสมีธรรมมาสน์แกะสลัก ลงรักปิดทองประดับกระจกสี (มีลักษณะคล้ายพระแท่งราชบัลลังก์) ส่วนที่เป็นของอุบาสกอุบาสิกา มีเครื่องบูชาตั้งอยู่ด้านหน้า พื้นศาลาปูด้วยพรม

        หน้าบัน เป็นรูปสุริยมณฑลแบบฝรั่ง

           พระพุทธวัฒนศักดิ์
         เพดานมีโคมแก้ว ๓ กลุ่ม มีโคม ๙ ดวง ฝาผนังด้านบนประตูหน้าติดรูปเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) เจ้าคุณประยูรวงศ์ และเจ้าจอมเลียม ร.๕

         พระประธาน เป็นพระพุทธรูปหล่อแบบพระพุทธชินราช เจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕ สร้างอุทิศเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) ผู้เป็นพ่อ ท่านได้จารึกแผ่นทองเหลืองไว้ที่ฐานพระประธาน มีข้อความดังนี้

เจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕
สร้างอุทิศแด่ เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค)

   
พลโท เจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) เจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕
.........................
     
     
  พระวิหาร l พระอุโบสถ l ศาลาสมเด็จฯ l พระเจดีย์ l กุฎีเต็ม สุริยวงษ์ l ถาวรวัตถุอื่นๆ  

 
หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com