หน้าหลัก > ถาวรวัตถุ ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวัด
   ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิติ
   แฟ้มภาพ
   ภาพกิจกรรม
   กระดานสนทนา
   รวมเว็บ
  ปฏิทินปักขคณนา
  ดาวน์โหลดประวัติวัด word
 

**** คลิกชม ****
แฟ้มภาพวัดบุปผาราม


 

 

 กุฎีนวะมะรัตน์  กุฎีบุรานนท์
บุตรและหลานสร้างอุทิศแด่
พระยาวิเศษโภชนา (จีน บุรานนท์) และ
พระยาราชสมบัติ (เอิบ บุรานนท์)
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๘
 
 กุฎีปานะวงศ์  กุฎีปั่นหยา
 
 กุฎีพระอุดมศีลคุณ  กุฎีไม้สัก
 
  กุฎีพุทธเตชะ  กุฎีธรรมปัญญา (ช่วง ป.ธ.๙), กุฎีสดอนุสรณ์ ๑๑, กุฎีสอนชุ่มเสียง
 
ที่พักของอุบาสิกา (แม่ชี)  ศาลาพระราชดิลก
   
 
ซุ้มประตู
ซุ้มประตูกำแพงวัดบุปผารามแบบนี้ มี ๖ ซุ้ม
สร้างในสมัย พระธรรมวราลังการ เป็นเจ้าอาวาส
บูรณะปฏิสังขรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
 

   
   
.........................
     
  พระวิหาร l พระอุโบสถ l ศาลาสมเด็จฯ l พระเจดีย์ l กุฎีเต็ม สุริยวงษ์ l ถาวรวัตถุอื่นๆ  

 
หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com