หน้าหลัก > ถาวรวัตถุ ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวัด
   ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิติ
   แฟ้มภาพ
   ภาพกิจกรรม
   กระดานสนทนา
   รวมเว็บ
  ปฏิทินปักขคณนา
  ดาวน์โหลดประวัติวัด word
 

**** คลิกชม ****
แฟ้มภาพวัดบุปผาราม


 

 

หออาณัติ
          เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) สร้างอุทิศแด่ธิดาคนเล็กของท่าน (วราภา โกมารกุล ณ นคร) ซึ่งถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย เป็นหออาณัติที่มีทั้งระฆังและกลอง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘
 หอกลองสุรทินกร์ บุนนาค
          คุณละเอียด บุนนาค และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทรัพย์สร้างอุทิศส่วนกุศลแด่ คุณสุรทินกร์ บุนนาค สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ หอกลองสุรทินกร์ บุนนาค ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของกลองใหญ่ ขนาดประมาณเส้นฝ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ยาว ๑. ๕๐ เมตร
  วิหารคดและศาลา
          วิหารคดและศาลามี ๔ หลัง ชื่อปิ่นเพชร ยมาภัย ศรีจิตร์ และสามัคคีรังสฤษฎิ์ ตามชื่อบ้าง นามสกุลบ้าง ของท่านผู้บริจาคทรัพย์สร้าง และตามที่บริจาคทรัพย์รวมกันมากรายบ้างสร้าง
  ตึกประยูรวงศ์
          เป็นอาคาร ๒ ชั้น ๑๐ ห้องแฝด เจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕ สร้างอุทิศส่วนกุศลสนองพระเดชพระคุณท่าน เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ พระสนมเอก ร.๕ ผู้เป็นอา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้ชื่อว่า “ตึกประยูรวงศ์”
 กุฎีทรงช้างยืน ๑  กุฎีทรงช้างยืน ๒
          เป็นกุฏิโบราณแบบทรงช้างยืน ๒ ชั้น ล่างเป็นปูน บนเป็นไม้สัก คุณสุรทินกร์ คุณละเอียด บุนนาค บูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔
 โรงเรียนพระและนางศรฤทธิรณชัย
          เป็นอาคาร ๓ ชั้น คุณเสงี่ยม มาลัย ทศานนท์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒
 โรงเรียนสิน สุขะนิธิ
          เป็นอาคารไม้สักทั้งหลัง ๒ ชั้น คุณสิน สุขะนิธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓
 
 ตึกโบราณ
เป็นอาคารโบราณ ๒ ชั้น เป็นตึกที่พักอาศัยของพระธรรมวราลังการ (กล่อม อนุภาสเถระ) อดีตเจ้าอาวาส
 ตึกเพิ่มพลเทพรัตน์
(สำนักงานวัด)
ดำเนินสร้างโดยพระธรรมรัตนดิลก (อาคม อุตฺตโร)
เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
 
 ตึกสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
 ตึกสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
 
กุฎีเสือไพฑูรย์
น.ส. อมรรัตน์ เสือไพฑูรย์ สร้างเพื่ออุทิศบุญกุศล
แด่นายอัมพวัน เสือไพฑูรย์ พี่ชาย
ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
 กุฎีสุพรรณสมบัติ
คุณสุรทินกร์ - คุณละเอียด บุนนาค
สร้างถวายอุทิศให้
พระยาสุพรรณสมบัติ (ติน บุนนาค) และ
คุณหญิงสิน สุพรรณสมบัติ (สิน บุนนาค)
ผู้เป็นบิดาและมารดา พ.ศ. ๒๕๒๙
   

 
     
  พระวิหาร l พระอุโบสถ l ศาลาสมเด็จฯ l พระเจดีย์ l กุฎีเต็ม สุริยวงษ์ l ถาวรวัตถุอื่นๆ  

 
หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com
 
all replica watches replica watches for men replica watches replica watches swiss replica watches replica watches replica watches rolex replica rolex replica replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches cheap replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches replica handbags replica watches rolex replica replica watches replica watches replica watches replica watches uk rolex replica uk replica watches replica watches cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts replica watches replica watches replica watches rolex replica rolex replica replica watches replica watches for sale replica watches replica watches for men rolex replica MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 400-101 70-417 ccd-410 820-421 C_TFIN52_66 MB2-702 MB2-701 70-417 ccd-410 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 70-410 70-461 70-462 200-120 dumps rolex replica replica watches online replica watches usa 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703