หน้าหลัก > ถาวรวัตถุ ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวัด
   ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิติ
   แฟ้มภาพ
   ภาพกิจกรรม
   กระดานสนทนา
   รวมเว็บ
  ปฏิทินปักขคณนา
  ดาวน์โหลดประวัติวัด word
 

**** คลิกชม ****
แฟ้มภาพวัดบุปผาราม


 

 

 
            วัดบุปผาราม มีพระเจดีย์รวม ๔ องค์ เป็นพระเจดีย์ขนานกลาง และเล็ก สร้างเพื่อประดิษฐานพระสารีริกธาตุ และบรรจุพระพุทธรูป การสร้างพระเจดีย์เพื่อการบรรจุพระพุทธรูปนั้นถือกันว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปสู่คนรุ่นหลัง ๆ จึงเป็นที่นิยมกันมากในสมัยโบราณ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
     
          พระเจดีย์ทั้ง ๔ องค์นั้น ๓ องค์ประดิษฐานอยู่ภายในเขตพุทธาวาส อีก ๑ องค์ ประดิษฐานอยู่ในเขตสังฆาวาส  รูปลักษณะของพระเจดีย์นั้น เป็นลักษณะพระเจดีย์ทรงลังกา คือเป็นรูประฆังคว่ำ ๒ องค์ และอีกลักษณะหนึ่งเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อมุม ๒ องค์ ทั้งสองลักษณะนี้เป็นพระเจดีย์ที่นิยมสร้างกันมากในประเทศไทย
.........................
     
  พระวิหาร l พระอุโบสถ l ศาลาสมเด็จฯ l พระเจดีย l กุฎีเต็ม สุริยวงษ์ l ถาวรวัตถุอื่นๆ  
     
     
     

 
หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com
 
all replica watches replica watches for men replica watches replica watches swiss replica watches replica watches replica watches rolex replica rolex replica replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches cheap replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches replica handbags replica watches rolex replica replica watches replica watches replica watches replica watches uk rolex replica uk replica watches replica watches cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts replica watches replica watches replica watches rolex replica rolex replica replica watches replica watches for sale replica watches replica watches for men rolex replica MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 400-101 70-417 ccd-410 820-421 C_TFIN52_66 MB2-702 MB2-701 70-417 ccd-410 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 70-410 70-461 70-462 200-120 dumps rolex replica replica watches online replica watches usa 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703