หน้าหลัก > ถาวรวัตถุ ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวัด
   ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิติ
   แฟ้มภาพ
   ภาพกิจกรรม
   กระดานสนทนา
   รวมเว็บ
  ปฏิทินปักขคณนา
  ดาวน์โหลดประวัติวัด word
 

**** คลิกชม ****
แฟ้มภาพวัดบุปผาราม


 

 

 
 
หน้าบัน                            
          พระวิหาร ซึ่งเป็นถาวัตถุแห่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน เมื่อครั้งสมเด็จเจ้าพระยาฯ ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบุปผาราม มีลักษณะสถาปัตยกรรมประยุกต์ผสมไทยจีน เนื่องจากหลังคาพระวิหารมีรูปทรงแบบจีน อันเป็นพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 หากแต่ประดับ ช่อฟ้าเป็นรูปครุฑ ใบระกา หางหงส์เป็นรูปนาค แบบไทย หน้าบันเป็นปูนปั้นลายเครือดอกพุดตาน มีตรามหาสุริยมณฑลแบบไทย (ราชสีห์เทียมรถ) อยู่ตรงกลาง ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจกสี รูปดอกพุดตาน มีตรามหาสุริยมณฑลแบบไทยเทิดพระมหามงกุฎ อยู่ตรงกลาง
     
บานประตู
ตราสุริยมณฑลแบบฝรั่ง
ตรามหาสุริยมณฑลแบบไทยเทิดพระมหามงกุฎ

          บานประตูหน้าต่างด้านนอกเป็นไม้สักแกะลายเครือดอกพุดตานปิดทองอย่างงดงาม อันเป็นศิลปะอย่างจีนซึ่งนิยมกันมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ ตรงกลางบานประตูเป็นตรามหาสุริยมณฑลแบบฝรั่ง คือเป็นตรารูปอาทิตย์ ตราดังกล่าวนี้ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จะใช้ในโอกาสที่ติดต่อราชการกับฝรั่ง ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้นำตรามหาสุริยมณฑลแบบไทยมาดัดแปลงเป็นรูปพระอาทิตย์แบบฝรั่ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายตราพระอาทิตย์จากพระราชวังแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส ที่สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔  ผู้ทรงได้รับพระสมญาว่า สุริยราช   (Le Roi Soleil) สำหรับใช้เป็นการส่วนตัว เช่น สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ จะประทับตราสุริยมณฑลหรือตราสุริยะหรือตราพระอาทิตย์แบบฝรั่งกำกับไว้เสมอ
บานประตู พระประธาน ลายรดน้ำ
          กรอบประตูและกรอบหน้าต่างด้านนอก มีภาพเขียนลายทองรดน้ำ เป็นภาพต้นไม้ กอบัว นก และสัตว์ต่าง ๆ ตามคติจีน และที่ด้านล่างของกรอบจารึกคำโคลงสุภาษิตโลกนิติ ๒๘ บท กรอบละ ๒ บท พร้อมกับเขียนภาพลายรดน้ำประกอบไว้ทุกบท

       บานประตูหน้าต่าง และกรอบประตูหน้าต่างด้านในพระวิหาร เขียนภาพสีปิดทองรูปโต๊ะหมู่บูชา แบบต่าง ๆ
เพดานภายในพระวิหาร เขียนสีผสมปิดทองทั้งหมด
 

           พื้นภายในพระวิหารปูด้วยแผ่นหินอ่อน ฐานพระประธานทำด้วยหินอ่อน พระประธานเป็นพระปางมารวิชัย แบบพระพุทธชินราช หน้าตักกว้าง ๑.๑๒ เมตร สูงถึงยอดพระรัศมี ๑๕๕ เมตร ด้วยซ้ายพระประธาน มีพระอัครสาวก ๑ องค์ พระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามญาติ ๓ องค์ ด้วยขวามีพระอัครสาวก ๑ องค์ พระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทร ๓ องค์ ด้านหน้ามีพระพุทธรูปปางนั่งขัดสมาธิ ๑ องค์ และเครื่องบูชา มีกระถางธูป เชิงเทียน และแจกันดอกไม้ พื้นหัตถบาสยกสูงจากพื้นพระวิหารราว ๑ ฟุต

          พระวิหารยาว ๑๙ เมตร กว้าง ๑๔ เมตร มีประตูข้างหน้าข้างหลัง ข้างละ ๒ ประตู มีหน้าต่างข้างละ ๕ ช่อง มีพาไลล้อมรอบพระวิหาร เพดานพาไลเขียนสีลายรดน้ำปิดทอง ระเบียงปูพื้นด้วยหินอ่อน มีเสารอบระเบียง ๒๒ ต้น มีบันไดยาวปูด้วยแผ่นหิน ข้างหน้าข้างหลัง ข้างละ ๑ บันได ที่บันไดมีสิงห์โตหินคู่ประดับไว้ พื้นพระวิหารยกระดับจากพื้นดินราว ๑ เมตร

                  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
.........................

     
  พระวิหาร l พระอุโบสถ l ศาลาสมเด็จฯ l พระเจดีย์ l กุฎีเต็ม สุริยวงษ์ l ถาวรวัตถุอื่นๆ >>

 
หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com
 
all replica watches replica watches for men replica watches replica watches swiss replica watches replica watches replica watches rolex replica rolex replica replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches cheap replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches replica handbags replica watches rolex replica replica watches replica watches replica watches replica watches uk rolex replica uk replica watches replica watches cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts replica watches replica watches replica watches rolex replica rolex replica replica watches replica watches for sale replica watches replica watches for men rolex replica MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 400-101 70-417 ccd-410 820-421 C_TFIN52_66 MB2-702 MB2-701 70-417 ccd-410 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 70-410 70-461 70-462 200-120 dumps rolex replica replica watches online replica watches usa 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703